Business Consultant – ogłoszenie

Łączymy siły  z Sandler Training i poszukujemy Business Consultanta, który odnajdzie się w świecie doradztwa, szkoleń i szeroko rozumianej sprzedaży.

Podstawowe informacje

Stanowisko: Business Consultant

Branża: Management Consulting / Training

Miejsce pracy: Warszawa / Cała Polska

Kontakt: praca@salespistols.pl

Kim jesteśmy?

Sandler Training Polska

Jesteśmy głównym przedstawicielem amerykańskiej firmy Sandler Training w Europie Środkowej (Master Franchisee). Wdrażamy standardy, modele i strategie sprzedaży, aby wspierać rozwój biznesu naszych Klientów.
W projektach treningowych Sandler Training Polska wzięło dotąd udział ponad 3.000 osób, głównie menedżerów i handlowców z międzynarodowych i polskich firm.

Sales Pistols

Firma specjalizująca się we wdrażaniu projektów z obszaru zmiany nawyków w sprzedaży. Dzięki umiejętnościom doradczym i wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży trafnie diagnozujemy wyzwania firm i wykorzystujemy mechanizmy gier (grywalizację) do podnoszenia aktywności i jakości pracy handlowców.

Opis Stanowiska

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Business Consultanta będzie całościowe zarządzanie projektami doradczo-szkoleniowymi, od momentu pozyskania Klienta do ewaluacji po zakończonym szkoleniu / procesie.

Business Consultant odpowiedzialny będzie także za współpracę w obszarze projektów doradczych i grywalizacyjnych pomiędzy Sandler Training Polska a Sales Pistols.

Profil Kandydata

Zależy nam, aby Kandydat na stanowisko Business Consultanta spełniał następujące wymagania:

 • Minimum 5-8 lat sprzedaży B2B, najchętniej realizowanej na poziomie wyższej kadry kierowniczej / zarządów firm;
 • Mile widziane przynajmniej 1-2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń, najchętniej grupowych.
 • Doświadczenie w sprzedaży konsultatywnej, najchętniej zdobyte w różnych branżach;
 • Doświadczenie w sprzedaży produktów / rozwiązań dla działów HR i działów sprzedaży będzie mile widziane.
 • Znajomość metody Sandler Selling System® będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i sprzedażowe;
 • Nastawienie na cel, pozytywne myślenie;
 • Nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Udokumentowane sukcesy w sprzedaży (realizacja planu, wysokie lokaty w rankingach, nagrody za osiągnięcia);
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i elastyczność;
 • Zaangażowanie, samodzielność w generowaniu biznesu, sumienność, permanentne nastawienie na rozwój;
 • Inicjatywa, chęć do dzielenie się wiedzą, nastawienie na pracę zespołową.

Aplikuj teraz

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, prześlij swoje CV na adres praca@salespistols.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Pistols Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marina Flisa 4, dalej „my”. Można się z nami skontaktować  drogą elektroniczną: jakub.matuszkiewicz@salespistols.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

 • art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – jesteśmy zobowiązani wypełnić obowiązki prawne określone w przepisach prawa pracyw związku z oceną Twojej kandydatury i nawiązaniem zatrudnienia. Musimy otrzymać od Ciebie dane przynajmniej w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli nawiążemy współpracę na podstawie innej umowy niż umowa o prace, oznacza to, że Twoje dane przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy, na Twoje żądanie,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają więcej danych, niż wynika to z przepisów prawa pracy1, lub jest potrzebne do zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia;
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają dane osobowe o szczególnej kategorii, m.in. informacje o stanie Twojego zdrowia, poglądach politycznych czy pochodzeniu etnicznym,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, które będą przeprowadzane przez nas w przyszłości.

Podanie danych jest konieczne w celu dokonania oceny zgłoszonej kandydatury, z wyłączeniem danych podawanych przez Ciebie dobrowolnie, za Twoją zgodą.

Okres przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w której aktualnie bierzesz udział.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe przekazujemy:

 • naszym pracownikom lub współpracownikom biorącym udział w procesie rekrutacji,
 • podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług związanych z obsługą i utrzymaniem naszego serwera poczty elektronicznej,
 • innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencja niepodania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracyjest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

1art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2369). 

Kajetan IżyckiOgłoszenie – Business Consultant