Business Development Specialist – ogłoszenie

Podstawowe informacje

Stanowisko: Business Development Specialist

Branża: Management Consulting / Training

Miejsce pracy: Warszawa / Cała Polska

Kontakt: praca@salespistols.pl

Kim jesteśmy?

Sales Pistols jest częścią wiodącej w Polsce grupy doradczo-szkoleniowej.

Specjalizujemy się we wdrażaniu projektów z obszaru zmiany nawyków w sprzedaży. Dzięki umiejętnościom doradczym i wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży trafnie diagnozujemy wyzwania firm i wykorzystujemy mechanizmy gier (grywalizację) do podnoszenia aktywności i jakości pracy handlowców.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko Business Development Specialist – szukamy osoby, która będzie aktywnie poszukiwała klientów biznesowych i prowadziła sprzedaż naszych usług.

Czego oczekujemy od kandydata?

 • Minimum 3-5 lat doświadczenia w sprzedaży usług B2B, najchętniej kierowanej do kadry menedżerskiej
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i sprzedażowych
 • Zorientowania na cele
 • Pozytywnego myślenia i inicjatywy
 • Umiejętności szybkiego uczenia się i elastyczności
 • Udokumentowanych sukcesów w sprzedaży usług B2B (realizacja planu, nagrody za osiągnięcia, wysokie lokaty w rankingach firmowych)
 • Doświadczenie w sprzedaży usług B2B dla działów sprzedaży będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość metodyki Sandler Selling System® będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy?

 • Pracę w zespole pasjonatów sprzedaży oraz doświadczonych sprzedawców i konsultantów biznesowych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz prowizję uzależnioną od wysokości sprzedaży
 • Udział w procesie szkoleniowym z zakresu metodyki Sandler Selling System®

Aplikuj teraz

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, prześlij swoje CV na adres praca@salespistols.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Pistols Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marina Flisa 4, dalej „my”. Można się z nami skontaktować  drogą elektroniczną: jakub.matuszkiewicz@salespistols.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

 • art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – jesteśmy zobowiązani wypełnić obowiązki prawne określone w przepisach prawa pracyw związku z oceną Twojej kandydatury i nawiązaniem zatrudnienia. Musimy otrzymać od Ciebie dane przynajmniej w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli nawiążemy współpracę na podstawie innej umowy niż umowa o prace, oznacza to, że Twoje dane przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy, na Twoje żądanie,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają więcej danych, niż wynika to z przepisów prawa pracy1, lub jest potrzebne do zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia;
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne dokumenty, które nam wysłałeś, zawierają dane osobowe o szczególnej kategorii, m.in. informacje o stanie Twojego zdrowia, poglądach politycznych czy pochodzeniu etnicznym,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, które będą przeprowadzane przez nas w przyszłości.

Podanie danych jest konieczne w celu dokonania oceny zgłoszonej kandydatury, z wyłączeniem danych podawanych przez Ciebie dobrowolnie, za Twoją zgodą.

Okres przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w której aktualnie bierzesz udział.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe przekazujemy:

 • naszym pracownikom lub współpracownikom biorącym udział w procesie rekrutacji,
 • podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług związanych z obsługą i utrzymaniem naszego serwera poczty elektronicznej,
 • innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencja niepodania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracyjest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

1art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2369). 

Kajetan IżyckiOgłoszenie – Business Development Specialist