Zostaw wiadomość

Już tylko krok dzieli Cię od nawiązania z nami kontaktu…

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Pistols Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
  Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
  • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
  • podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej,
  • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Twoimi życzeniem.
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie.
  Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Sales Pistols Sp. z o.o.,
  ul. Marcina Flisa 4,
  02-247 Warszawa

  biuro@salespistols.pl

  Dział Obsługi Klienta
  +48 728 882 798

  Dział Handlowy
  +48 515 255 094

  Sales Pistols Sp. z o.o., Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; KRS: 0000396313; NIP: 1132846786; kapitał zakładowy w wysokości 6.000 zł

  Kajetan IżyckiKontakt