Sylwester Ryś

Sylwester Ryś

Project results were perfectly in line with its assumptions. Also, a definitely positive experience of cooperation with the Sales Pistols team allows me to recommend it as a partner in the implementation of business gamification solutions for sales departments.

Kajetan IżyckiSylwester Ryś
czytaj dalej
Rafał Dróbka

Rafał Dróbka

The project implemented by Sales Pistols was characterized by timely execution of tasks, quick reactions to the project participants’ requests and achieving the assumed goals. Sales Pistols is a reliable partner in the field of gamification solutions.

Kajetan IżyckiRafał Dróbka
czytaj dalej
Filip Szczęsny

Filip Szczęsny

The implementation of the Sales Pistols project contributed to a real increase in the sales activity of Medical Representatives as well as the implementation of the crucial KPIs of our organization. The mechanisms of gamification have made typically routine and repeatable sales activities a completely new and exciting thing!

Kajetan IżyckiFilip Szczęsny
czytaj dalej
Filip Szczęsny

Filip Szczęsny

Przeprowadzenie projektu Sales Pistols wpłynęło na wzrost aktywności sprzedażowej Przedstawicieli Medycznych, a także realizacji podstawowych KPI naszej organizacji. Mechanizmy grywalizacji sprawiły, że rutynowe, powtarzalne czynności sprzedażowe nabrały zupełnie nowego znaczenia!

Jakub MatuszkiewiczFilip Szczęsny
czytaj dalej
Rafał Dróbka

Rafał Dróbka

Projekt realizowany przez firmę Sales Pistols cechowała terminowa realizacja prac, szybkie reakcje na zapytania uczestników projektu oraz osiągnięcie zakładanych celów.
Sales Pistols jest solidnym partnerem w zakresie rozwiązań grywalizacyjnych!

Jakub MatuszkiewiczRafał Dróbka
czytaj dalej
Sylwester Ryś

Sylwester Ryś

Spójność rezultatów projektu z jego założeniami oraz zdecydowanie pozytywne doświadczenie współpracy z zespołem firmy Sales Pistols pozwala mi polecić ją jako partnera w zakresie wdrażania biznesowych rozwiązań grywalizacyjnych dla działów sprzedaży.

Jakub MatuszkiewiczSylwester Ryś
czytaj dalej