Budowanie relacji

Biznes XXI wieku to relacje

Relacje biznesowe, a nie tylko „koleżeńskie”

Obserwując na audytach pracę z klientem dochodzimy do wniosku, że handlowcy spędzają masę spotkań na przegadywaniu klienta, słuchaniu ciągle tych samych zapewnień o chęci współpracy, poklepywaniu się po ramionach. Ostatecznie wiele z tych spotkań jest w praktyce zmarnowanych.

Wspieraliśmy zmianę nawyków w zespołach sprzedaży, których handlowcy:

  • Borykali się z problemem wyróżnienia się na tle przedstawicieli konkurencyjnych firm
  • Nie znajdywali pomysłu na zbudowanie relacji opartej o argumenty merytoryczne
  • Uciekali się do walki ceną
Kajetan IżyckiBudowanie relacji